Na terenie gminy nie ma uciążliwego przemysłu, co powoduje ze gmina należy do regionów czystych ekologicznie - „Zielone Płuca Polski”.
Znajdujące się w gminie gospodarstwa agroturystyczne oferują noclegi i wiele atrakcji, dzięki Powierzchnia lasów na terenie gminy przekracza 732 ha, wielkość ta stanowi 5,8% powierzchni gminy. Największe połacie lasów można zobaczyć w okolicach: Skarżyna, Ilina, Szerominka, Wożnik i Kozimin.którym można miło i aktywnie spędzić wolny czas.Lokalizacja Gminy Płońsk oraz jej unikalna atmosfera są atrakcyjne dla nowych mieszkańców, którzy ze względu na stale zwiększającą się uciążliwość mieszkania w miastach poszukują dla siebie cichych miejsc, gdzie żyje się spokojniej i bezpieczniej. Gmina dysponuje odpowiednimi terenami pod zabudowę mieszkaniową oraz nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi z przeznaczeniem pod inwestycje. Dominującą działalnością gospodarczą na terenie Gminy Płońsk jest rolnictwo, którym zajmuje się ponad 54% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Działalność gospodarczą prowadzi 387 przedsiębiorców. Atrakcyjne pod względem komunikacyjnym położenie gminy oraz piękno jej przyrody są najważniejszymi czynnikami rozwoju lokalnego.