Gmina Płońsk jest gminą wiejską, najmłodszą w Powiecie Płońskim. Powstała 1 stycznia 1992 r. po podziale Miasta i Gminy Płońskna dwie oddzielne jednostki samorządowe. Działalność Urzędu Gminy Płońsk rozpoczęto 1 kwietnia 1992 roku. Gmina Płońsk położona jest w jego centralnej części, w północno – zachodniej części województwa mazowieckiego i otacza swoim obszarem miasto Płońsk. Gmina zajmuje powierzchnię 127,3 km2 i jest piątą co do wielkości gminą Powiatu Płońskiego. Swoim zasięgiem obejmuje 42 miejscowości podzielone na 37 sołectw, które zamieszkuje obecnie 7314 mieszkańców.