Print this page
czwartek, 09 maj 2019 07:28

Uwaga właściciele lasów prywatnych ! Featured

Napisano przez:
Rate this item
(1 Vote)

Do 12 czerwca b.r. można składać wnioski o dofinansowanie działań o nazwie "Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska". Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11.

 

Można uzyskać wsparcie finansowe na 6 rodzajów przedsięwzięć:

  1. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu poprzez wprowadzenie drugiego piętra dla drzewostanu w wieku 30-50 lat
  2. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach dla drzewostanu w wieku 21-60 lat
  3. Zróżnicowanie struktury drzewostanu poprzez wprowadzenie podszytu dla drzewostanu w wieku 30-60 lat
  4. Założenie remizy
  5. Czyszczenie późne dla drzewostanu w wieku 11-20 lat
  6. Zabiegi ochronne przed zwierzyną w przypadku wprowadzenia drugiego piętra lub podszytu lub dolesiania luk lub założenia remizy.

            Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie, zasady dofinansowania i wymagane dokumenty określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 marca 2019 r ( poz. 587).  W załączniku rozporządzenia określono wysokość tego dofinansowania. Wszelkich informacji udzieli płoński oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Alina Braulińska

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo w Płońsku

Read 718 times