piątek, 29 grudzień 2017 09:41

PGK Spółka z o.o. odbiorcą odpadów w 2018 roku „czytaj więcej” Featured

Napisano przez:
Rate this item
(0 votes)

Gmina Płońsk zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny – znaczenie kryterium 60%, czas realizacji reklamacji – znaczenie kryterium 40%, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę PGK Spółka z o.o.

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca PGK Spółka z o.o. Ul. A. Mickiewicza 4, 09 – 100 Płońsk, który spełnia wszystkie wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

 

 

 

 

Read 953 times Last modified on czwartek, 15 luty 2018 12:20

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.