piątek, 22 listopad 2019 15:27

Darmowe szkolenia z kompetencji cyfrowych w Gminie Płońsk Featured

Napisano przez:
Rate this item
(0 votes)

Gmina Płońsk prowadzi projekt grantowy pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez realizację 25 bezpłatnych szkoleń tematycznych dla 300 osób. Uczestnicy zajęć będą mieli szansę nabyć i rozwinąć umiejętności praktycznego wykorzystania dostępu do Internetu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, w tym e-usług publicznych i komercyjnych.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:

 • zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,
 • mają ukończone 25 lat,
 • nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe,
 • nie uczestniczyły w innym szkoleniu z podniesienia kompetencji cyfrowych (z naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17) na terenie województwa mazowieckiego.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z 7 obszarów tematycznych:

 1. „Rodzic w Internecie”.
 2. „Mój biznes w sieci”.
 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”.
 4. „Działam w sieciach społecznościowych”.
 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.
 6. „Rolnik w sieci”.
 7. „Kultura w sieci”.

Liczba szkoleń z danego modułu będzie zależała od zadeklarowanego zainteresowania zgłaszających się osób. Każdy z uczestników projektu może wziąć udział tylko w jednym modelu szkoleniowym. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin) w 12 osobowych grupach. Organizator zapewni uczestnikom stanowisko pracy wyposażone w komputer przenośny, materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.
Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający rozwój kompetencji cyfrowych z wybranego modułu szkoleniowego.

Rekrutacja uczestników: Zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, który można pobrać na stronie www.gminaplonsk.eu oraz w Biurze Projektu, pok. 5, Urząd Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu, pok. 5, Urząd Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk. Decyzje o zakwalifikowaniu się do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie spełnienia warunków, o których mowa w ww. Regulaminie.

Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników. Organizatorzy planują zakończenie cyklu szkoleń do połowy lutego 2020 roku.

Informacje nt. szkoleń udziela Koordynator Projektu – Olga Kmieć, Urząd Gminy w Płońsku,
pok. 5, tel. 23 662 56 35 w. 47.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie, z uwagi na bardzo ciekawą tematykę szkoleń.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.” Na jego realizację Gmina Płońsk pozyskała 100% dofinansowania w wysokości 150 000,00 zł.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie - pobierz

2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - pobierz

- Zał. 1 Deklaracja udziału w projekcie - pobierz

- Zał. 2 Dane uczestnika indywidualnego - pobierz

- Zał. 3 Wzor oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego - pobierz

- Zał. 4 Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego - pobierz

- Zał. 5 Deklaracja wybranego modułu szkolenia - pobierz

- Zał. 6 Ulotka informacyjna  - pobierz

 

 

 

Read 1178 times Last modified on środa, 27 listopad 2019 12:15

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.