piątek, 03 styczeń 2020 13:43

Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku. Featured

Napisano przez:
Rate this item
(0 votes)

ZAWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU

Ustawa z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązująca od 6 września 2019 r. wprowadza zmiany do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z uchwałą Nr XV/111/2019 Rada Gminy Płońsk z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. Stawki wynoszą:

20, 00 zł - miesięcznie za osobę w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

40, 00 zł - miesięcznie za osobę w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł  od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r., poz. 1390 i 1907), w części dotyczącej gospodarstw w których zamieszkują ww. rodziny w wysokości  3 zł od osoby. ( zwolnienie jeśli ma się na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci w wieku do 18 lat).

 

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy gminy Płońsk zobowiązani są do segregowania odpadów komunalnych.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2020 rok - pobierz

Read 3097 times Last modified on piątek, 03 styczeń 2020 14:57

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.