czwartek, 16 styczeń 2020 12:41

WAŻNA INFORMACJA dotycząca zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany deklaracji !!!!! Featured

Napisano przez:
Rate this item
(0 votes)

Wszyscy od 1 stycznia 2020 roku są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów na pięć frakcji.  Zmiany te spowodowała znowelizowana Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

 Dokumenty do pobrania w linku poniżej:
https://ugplonsk.bip.org.pl/?tree=1174,GOSPODARKA%20KOMUNALNA

 

Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy Płońsk Nr XV/111/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. W sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty :

od dnia 1 stycznia 2020 r. miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20 zł za osobę .

Jeśli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie ukarany kwotą opłaty w wysokości 40 zł za osobę.

Zgodnie z przyjętą uchwałą właścicielom nieruchomości przysługują ulgi o którym mówi §3, tj:

1. Opłata dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 19 zł za osobę.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r., poz. 1390 i 1907), wynosi 17 zł za osobę .

Zmiana wysokości opłaty, sposób segregacji oraz niekorzystanie z ww. ulg , nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji

 

Komunikat dotyczący pobierania worków na odpady segregowane

Osoby, które do tej pory nie segregowały odpadów prosimy o pobranie worków na odpady segregowane w Urzędzie Gminy w Płońsku przy ul. Pułtuskiej 39 w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

 

Read 501 times Last modified on piątek, 17 styczeń 2020 14:36

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.