czwartek, 08 październik 2020 13:39

Zmiana ograniczenia w zakresie obsługi interesantów Featured

Napisano przez:
Rate this item
(0 votes)

Uprzejmie informujemy, że z dniem dzisiejszym do odwołania, na mocy Zarządzenia Nr 56/X/2020 Wójta Gminy Płońsk z dnia 8 października 2020 roku zostały zmienione ograniczenia w zakresie obsługi interesantów przez Urząd Gminy w Płońsku.

 

Jest to spowodowane troską o zapewnienie bezpieczeństwa przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 interesantów, jak również pracowników Urzędu.

Od dziś obsługa interesantów będzie prowadzona w następujący sposób:

  • z ważnych przyczyn poprzez spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy w pokoju nr 11 i Sekretariacie Urzędu Gminy (budynek A) oraz pokoju nr 11 (budynek B) i na korytarzu przy wejściu I do budynku B po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania z właściwym merytorycznie pracownikiem Urzędu;
  • poprzez przesłanie korespondencji pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem ePUAP;
  • petenci mogą składać dokumenty osobiście (za potwierdzeniem) w Sekretariacie Urzędu Gminy lub poprzez ustawioną „skrzynkę podawczą” (bez potwierdzenia złożenia dokumentu);
  • Interesant ze względów sanitarno – epidemiologicznych winien podać dane w zakresie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania.
  • Obsługa interesantów w zakresie wpłat od zobowiązań publiczno-prawnych prowadzona będzie w punkcie kasowym Urzędu Gminy.
  • W pomieszczeniach, w których będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów nie może przebywać jednocześnie więcej niż 1 interesant, za wyjątkiem:
  1. dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  3. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  4. osoby wymagającej pomocy tłumacza;

 

W sytuacji nie przestrzegania przez interesanta przepisów sanitarnych związanych z występowaniem stanu epidemii, bądź nie podania danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pracownik Urzędu może odmówić jego obsługi.

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość

Read 46 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.