czwartek, 17 grudzień 2020 15:01

Dofinansowanie do usuwania azbestu Featured

Napisano przez:
Rate this item
(0 votes)

W związku z kontynuacją realizacji „Programu oczyszczania Gminy Płońsk z azbestu na lata 2017 - 2032” i możliwością uzyskania dotacji ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Wójt Gminy Płońsk ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Płońsk.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszone są o:

  • zapoznanie się z treścią Regulaminu przyznawania dofinansowania na  usuwanie, transport i utylizację  odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Płońsk ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Regulamin dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Gminy Płońsk (link poniżej), oraz w Urzędzie Gminy Wydział Infrastruktury Drogowej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
  • złożenie kompletnej dokumentacji w Urzędzie Gminy Płońsk - Wydział Infrastruktury Drogowej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy oraz do samodzielnego wydruku - poniżej),

Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty złożenia kompletnych wniosków wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Płońsk, po uzyskaniu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podmiotami, które mogą korzystać z ww. dotacji mogą być tylko osoby fizyczne.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia właściwego  organu  architektoniczno – budowlanego na  wykonywanie robót związanych z usuwaniem azbestu wraz z oznaczeniem
na załączniku graficznym budynku, z którego będzie usuwany azbest.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń.

Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Płońsk otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

 

Dokumenty:

  1. Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie dofinansowania
  2. Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Informacja o wyrobach zawierających azbest
  3. Załącznik Nr 3 do Regulaminu - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
  4. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu

 

Dokumenty dostępne na: https://ugplonsk.bip.org.pl/?tree=1948,AZBEST%202021:

 

Szczegółową informację można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Drogowej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Pułtuska 39, w godzinach pracy Urzędu – tel. (23) 662 56 35 w. 32.

Read 128 times Last modified on piątek, 18 grudzień 2020 11:31

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.