poniedziałek, 11 czerwiec 2018 08:51

Ograniczenie poboru wody do podlewania Featured

Napisano przez:
Rate this item
(0 votes)

WÓJT GMINY PŁOŃSK 

WOJ. MAZOWIECKIE

Zarządzenie nr 17/YI/2018 Wójta Gminy Płońsk z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych I nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Płońsk

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 z póź. zm.), z uwagi na duży pobór wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Płońsk, związany z brakiem opadów atmosferycznych, mając na względzie konieczność utrzymania ciągłości dostaw wody do Odbiorców zarządzam, co następuje:

  • 1

Wprowadza się w godzinach od 17:00 do 22:00 zakaz poboru wody z wodociągów gminnych z przeznaczeniem do:

  • podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych,
  • podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,
  • podlewania folii i szklarni ogrodowych,
  • 2

Zobowiązuje się wszystkich mieszkańców Gminy Płońsk i instytucje zlokalizowane na jej terenie do racjonalnego korzystania z wody pitnej.

  • 3

Nie zastosowanie się do niniejszego zarządzenia powoduje odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o wykroczeniach.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

  • 5

Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy Płońsk.

  • 6

Zarządzenie zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Płońsk oraz rozpowszechnione na terenie Gminy Płońsk za pośrednictwem sołtysów.

 

Read 1820 times Last modified on poniedziałek, 11 czerwiec 2018 09:36

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.