aktualności

aktualności (284)

wtorek, 15 styczeń 2019 09:25

Ankieta dotycząca funkcjonowania LGD

Napisano przez:

 

Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze.

 

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne.

W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia

 

piątek, 28 grudzień 2018 08:16

Spotkanie dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr "7"

Napisano przez:

 Dotyczy miejscowości: Siedlin, Pilitowo, Raźniewo, Cempkowo, Poczernin, Dalanówek

czwartek, 27 grudzień 2018 11:35

KRUS informuje

Napisano przez:

piątek, 14 grudzień 2018 10:21

Umowa z PGK Sp. z o.o. na rok 2019 podpisana

Napisano przez:

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Aleksandra Jarosławskiego oraz Skarbnika Gminy Mariannę Klimkiewicz podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Dariusza Matuszewskiego.