Urząd Gminy Płońsk

Urząd Gminy Płońsk

poniedziałek, 09 lipiec 2018 08:07

Darowizna na XIII Płońskie Gminne Dożynki

Prośba o wsparcie finansowe na organizację XIII Płońskich Gminnych Dożynek

Dożynki Gminne to jedna z największych imprez rozrywkowych integrująca mieszkańców naszej gminy i powiatu. Corocznie w dożynkach bierze udział kilka tysięcy uczestników. Impreza ta skupia mieszkańców gminy Płońsk, Powiatu płońskiego, przedstawicieli władz oraz turystów. Wydarzenie tworzy doskonałe warunki do szerokiej promocji oraz prowadzenia działań marketingowych przez podmioty gospodarcze chcące wypromować swoją markę na lokalnym rynku.

Gmina Płońsk serdecznie zaprasza do aktywnego włączenia się w organizację Dożynek w roli sponsora. Tegoroczne dożynki odbędą się 9 września 2018 roku przy Szkole Podstawowej im. Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie.

Oprócz części oficjalnych czeka na Państwa szereg atrakcji, które uczynią ten dzień pełnym niezapomnianych emocji i wrażeń. Główną atrakcją XIII Płońskich Gminnych Dożynek będzie koncert zespołów LADY PANK i CLASSIC.

 W podziękowaniu za pomoc finansową w realizacji przedsięwzięcia zobowiązujemy się do promocji Państwa firmy w następującej formie:

 

 • Umieszczenia Państwa loga na plakatach i zaproszeniach
 • Sponsor zostanie wymieniony w scenariuszu podczas imprezy

 

Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy o numerze:

 

39 8230 0007 0000 0563 2032 0063

 

z dopiskiem: darowizna na XIII Płońskie Gminne Dożynki.

 

 

Za życzliwość serdecznie dziękujemy. 

                                                                                                                      Gmina Płońsk

piątek, 06 lipiec 2018 06:01

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu prosi o rozpowszechnienie informacji o przedmiotowym przetargu wśród lokalnych wykonawców budowlanych.

Szczegóły w linku: zobacz

 

środa, 27 czerwiec 2018 10:30

Informacja suszowe

czwartek, 21 czerwiec 2018 12:21

Ostrzeżenie meteorologiczne

wtorek, 19 czerwiec 2018 09:43

Informacja susza 2018

Rolnicy, którzy ponieśli straty w związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Płońsk mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29.06.2018r.

Druki wniosków można pobrać na stronie internetowej http://www.ugplonsk.bip.org.pl w zakładce rolnictwo, lub w siedzibie Urzędzie Gminy, ul. Pułtuska 39, pok. nr 7 I piętro w godzinach od 800 do 1500.

Do wniosku należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok, kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) oraz wypisy z rejestru gruntów. 

 

Zawiadomienia/Informacja/susza/2018 - pobierz

 

poniedziałek, 11 czerwiec 2018 08:51

Ograniczenie poboru wody do podlewania

WÓJT GMINY PŁOŃSK 

WOJ. MAZOWIECKIE

Zarządzenie nr 17/YI/2018 Wójta Gminy Płońsk z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych I nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Płońsk

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 z póź. zm.), z uwagi na duży pobór wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Płońsk, związany z brakiem opadów atmosferycznych, mając na względzie konieczność utrzymania ciągłości dostaw wody do Odbiorców zarządzam, co następuje:

 • 1

Wprowadza się w godzinach od 17:00 do 22:00 zakaz poboru wody z wodociągów gminnych z przeznaczeniem do:

 • podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych,
 • podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,
 • podlewania folii i szklarni ogrodowych,
 • 2

Zobowiązuje się wszystkich mieszkańców Gminy Płońsk i instytucje zlokalizowane na jej terenie do racjonalnego korzystania z wody pitnej.

 • 3

Nie zastosowanie się do niniejszego zarządzenia powoduje odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o wykroczeniach.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

 • 5

Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy Płońsk.

 • 6

Zarządzenie zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Płońsk oraz rozpowszechnione na terenie Gminy Płońsk za pośrednictwem sołtysów.