Urząd Gminy Płońsk

Urząd Gminy Płońsk

poniedziałek, 11 czerwiec 2018 08:51

Ograniczenie poboru wody do podlewania

WÓJT GMINY PŁOŃSK 

WOJ. MAZOWIECKIE

Zarządzenie nr 17/YI/2018 Wójta Gminy Płońsk z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych I nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Płońsk

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 z póź. zm.), z uwagi na duży pobór wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Płońsk, związany z brakiem opadów atmosferycznych, mając na względzie konieczność utrzymania ciągłości dostaw wody do Odbiorców zarządzam, co następuje:

  • 1

Wprowadza się w godzinach od 17:00 do 22:00 zakaz poboru wody z wodociągów gminnych z przeznaczeniem do:

  • podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych,
  • podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,
  • podlewania folii i szklarni ogrodowych,
  • 2

Zobowiązuje się wszystkich mieszkańców Gminy Płońsk i instytucje zlokalizowane na jej terenie do racjonalnego korzystania z wody pitnej.

  • 3

Nie zastosowanie się do niniejszego zarządzenia powoduje odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o wykroczeniach.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

  • 5

Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy Płońsk.

  • 6

Zarządzenie zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Płońsk oraz rozpowszechnione na terenie Gminy Płońsk za pośrednictwem sołtysów.

 

czwartek, 10 maj 2018 10:30

Marsz Gwiaździsty 2018

 

Marsz odbędzie się dnia 26 maja 2018 r. (sobota) na terenie Powiatu Płońskiego w godzinach 9.00 – 17.00. W razie bardzo złych warunków pogodowych (silny wiatr, intensy wny deszcz itp.)   marsz może zostać odwołany. Zbiórka uczestników przed UG w Płońsku, ul. Pułtuska 39 o godzinie 8.00, wyjazd do Sochocina o godzinie 8:30. Gmina zapewnia przewóz osób i rowerów na miejsce startu.

Organizatorami marszu są także gminy: Baboszewo, Dzierzążnia i Sochocin oraz miasto Płońsk. W tym roku z okazji 100. Lecia Niepodległości Polski jest wyznaczona jedna ok. 40 km trasa dla wszystkich uczestników. Trasa rozpocznie się w Sochocinie, a zakończy w Arcelinie. Jak zawsze wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe gwiazdy. Szczegóły trasy w Regulaminie Marszu Gwiaździstego. Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie. 

 

Udział w marszu można zgłosić do dnia 23 maja poprzez formularze do pobrania dostępnie w linku poniżej:

http://www.ugplonsk.bip.org.pl/

 

zgłoszenia proszę zostawiać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płońsku u Pani Joanny Szewczak.

 

W dniu wczorajszym, tj. 26.04.2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Słoszewo Kolonia” pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Słoszewie a Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 39b, 09-100 Płońsk. Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zadanie dofinansowane w 100%.

poniedziałek, 08 styczeń 2018 13:39

WFOSiGWwW

wtorek, 10 kwiecień 2018 10:20

ASF apel do hodowców trzody chlewnej

APEL

do hodowców trzody chlewnej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

Pobierz załączniki