Urząd Gminy Płońsk

Urząd Gminy Płońsk

czwartek, 13 grudzień 2018 09:18

Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 30.11.2018 r.

 

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 40 ust. i ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt. oraz ust. 2 1 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) - Rada Gminy Płońsk uchwala, co następuje.

Zobacz uchwałę Nr II/16/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:49

Szlachetna Paczka w Gminie Płońsk

W tym roku podobnie jak w ubiegłym Gmina Płońsk przygotowała "Szlachetną Paczkę". W to potrzebne dzieło zaangażowali się Wójt Gminy Płońsk Aleksander Jarosławski wraz z pracownikami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi, a także Radni Gminy oraz sołtysi.

Trwają prace nad przebudową terenu rekreacyjno sportowego w Arcelinie. Powstaje boisko sportowe o nawierzchni naturalnej oraz siłownia plenerowa.

W dniu 22 listopada 2018 r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Płońsku nastąpiło przekazanie sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Płońsk, który został zakupiony ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Uczestnicy konferencji poszerzą wiedzę dotyczącą montażu instalacji fotowoltaicznej zarówno na domach jak i budynkach inwentarskich

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. „Działalność innowacyjna w sektorze rolno- spożywczym”

 

 

W czwartek 08.11.2018 r. Wójt Gminy Płońsk Aleksander Jarosławski wraz z pracownikami przeprowadził akcję sadzenia drzewek na terenie urzędu gminy.