Urząd Gminy Płońsk

Urząd Gminy Płońsk

W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia

 

piątek, 28 grudzień 2018 11:06

III Sesja Rady Gminy Płońsk

 Dotyczy miejscowości: Siedlin, Pilitowo, Raźniewo, Cempkowo, Poczernin, Dalanówek

czwartek, 27 grudzień 2018 11:35

KRUS informuje

piątek, 14 grudzień 2018 10:21

Umowa z PGK Sp. z o.o. na rok 2019 podpisana

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Aleksandra Jarosławskiego oraz Skarbnika Gminy Mariannę Klimkiewicz podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Dariusza Matuszewskiego.

czwartek, 13 grudzień 2018 11:02

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

 

ARiMR przypomina producentom rolnym o obowiązkowym spisie świń przebywających w siedzibie stada, który należy przeprowadzić najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku.

czwartek, 13 grudzień 2018 09:18

Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 30.11.2018 r.

 

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 40 ust. i ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt. oraz ust. 2 1 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) - Rada Gminy Płońsk uchwala, co następuje.

Zobacz uchwałę Nr II/16/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty