Urząd Gminy Płońsk

Urząd Gminy Płońsk

Wszyscy od 1 stycznia 2020 roku są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów na pięć frakcji.  Zmiany te spowodowała znowelizowana Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

niedziela, 05 styczeń 2020 19:11

Z głębokim żalem zawiadamiamy

że dnia 4 stycznia 2020 roku w wieku 64 lat odeszła nasza Koleżanka, wieloletni pracownik Urzędu Gminy, Skarbnik Gminy Płońsk śp. Marianna Klimkiewicz.

piątek, 03 styczeń 2020 14:39

UWAGA HPAI

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

ZAWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU

Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2020 rok - pobierz

poniedziałek, 16 grudzień 2019 13:27

Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Płońsk informuje, że od 16.12.2019 r. do 20.01.2020 r. w Urzędzie Gminy w Płońsku można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie obejmować będzie: zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i utylizację wyrobów azbestowych.