Urząd Gminy Płońsk

Urząd Gminy Płońsk

Informacja wynika z postanowień art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), zgodnie z którymi listę, o której mowa powyżej, starosta udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w szczególności: na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego i urzędów gmin na obszarze tego powiatu, co najmniej raz w roku w lokalnych środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu.

wtorek, 15 styczeń 2019 14:33

Uwaga gołoledź !

 

LGD - Przyjazne Mazowsze zaprasza wszystkich zainteresowanych do włączenia się w działania na rzecz wspierania

14.01.2019 r. (wtorek) odbyło się spotkanie ws. rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów.

wtorek, 15 styczeń 2019 09:25

Ankieta dotycząca funkcjonowania LGD

 

Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze.

 

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne.

W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia

 

piątek, 28 grudzień 2018 11:06

III Sesja Rady Gminy Płońsk

 Dotyczy miejscowości: Siedlin, Pilitowo, Raźniewo, Cempkowo, Poczernin, Dalanówek