poniedziałek, 16 grudzień 2019 13:27

Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu

Napisano przez:

Wójt Gminy Płońsk informuje, że od 16.12.2019 r. do 20.01.2020 r. w Urzędzie Gminy w Płońsku można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie obejmować będzie: zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i utylizację wyrobów azbestowych.