poniedziałek, 12 luty 2018 12:08

To był pracowity rok „czytaj więcej”

Napisano przez:

 

Gmina Płońsk zrealizowała inwestycje w wielu obsza­rach m.in.; budowa dróg asfaltowych, budowa i roz­budowa placówek oświatowych, doposażenie oraz remonty strażnic OSP i świetlic wiejskich, budowa placów zabaw, boisk, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków, wszystkie miejscowości na terenie gminy Płońsk są w 100 proc. zwodociągowane.

Jednym z ważniejszych planów inwestycyjnych w 2017 roku to przede wszystkim zakup kotłów dla miesz­kańców gminy Płońsk.

Rozsądne i racjonalne działanie zapewni gminie systematyczny rozwój

 

Osiągnięcia są możliwe dzięki ludziom, którzy się angażują w realizację zadań, inwestycji i spraw bieżących. Trudno jednoznacznie wskazać najważniejsze dokonania, gdyż wiele z nich zasługuje na to miano. Każda z inwestycji, cho­ciażby ta najmniejsza, przyczynia się do poprawy życia mieszkańców.

11.02.2018 odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Płońsk - Mistrzostwo Gminy Płońsk. Do turnieju przystąpiło 6 drużyn:  Arcelin. Victoria Arcelin, Orzeł Siedlin, Skra Szerominek, Skra Szerominek 1 oraz Zryw Dalanówek.

 Organizatorzy cyklicznej imprezy charytatywnej pn. ”Bieg Powstania Styczniowego” tj. Stowarzyszenie Aktywnie Zakręceni im. Marka Kasprzaka, Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płońsku oraz Leonard Milewski – Radny Powiatu Płońskiego, składają serdeczne podziękowania na ręce Pana Wójta Aleksandra Jarosławskiego i pracowników Urzędu Gminy w Płońsku za okazane wsparcie i bezinteresowną pomoc w przygotowaniach biegu.