W dniu wczorajszym, tj. 26.04.2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Słoszewo Kolonia” pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Słoszewie a Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 39b, 09-100 Płońsk. Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zadanie dofinansowane w 100%.

poniedziałek, 08 styczeń 2018 13:39

WFOSiGWwW

Napisano przez: