Urząd Gminy w Płońsku informuje że od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020r. trwa nabór kandydatów na rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Płońsk.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie https://ugplonsk.bip.org.pl  w zakładce POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020  oraz pod nr telefonu 23 662 56 35, 23 662 56  89, w.36