czwartek, 17 grudzień 2020 15:01

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Napisano przez:

W związku z kontynuacją realizacji „Programu oczyszczania Gminy Płońsk z azbestu na lata 2017 - 2032” i możliwością uzyskania dotacji ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Drodzy mieszkańcy, zgodnie z nowo przyjętym Programem Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego uchwalonym w dniu 8 września 2020 r.