Gmina Płońsk prowadzi projekt grantowy pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”