Przedmiotem umowy jest rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Brody, ul. Wiosenna,

Wójt Gminy Płońsk złożył serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania za trud i działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności sołtysom kadencji 2015 - 2019.