Wszyscy od 1 stycznia 2020 roku są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów na pięć frakcji.  Zmiany te spowodowała znowelizowana Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.