Dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu

budynek A w. 38

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Stanowisko ds. Oświaty, Edukacji i Kultury

budynek B w. 52

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Stanowisko ds. Edukacji, Infrastruktury Sportowej i Oświatowej

budynek B w. 52

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. Administracyjno - Kadrowych i Obsługi Sekretariatu

budynek A w. 31

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Biuro Rady

 

Stanowisko ds. Obsługi Rady

budynek B w. 50

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Stanowisko ds. Obsługi Technicznej Rady

budynek B w. 50

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

XVIII Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (17.01.2020 r.)

XVII Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (08.01.2020 r.) 

XVI Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (30.12.2019 r.) 

XV Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (17.12.2019 r.) 

XIV Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (28.11.2019 r.) 

XIII Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (25.10.2019 r.) 

XII Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (02.10.2019 r.) 

XI Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (27.09.2019 r.)


X Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

 

IX Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

 

VIII Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

 

VII Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

 


VI Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

V Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

IV Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

III Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

II Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

I Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

 

 

1. Zapytania i interpelacje radnych - przejdź
 
 
2. Protokoły z posiedzień Rady Gminy oraz wykazy imienne głosowań - przejdź

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Płońsk 09-100 Płońsk, Pułtuska 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres  09-100 Płońsk ul. Pułtuska 39.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia wnioskowanych przez Panią/Pana spraw wynikających z kompetencji Gminy, które zostały określone w przepisach ustawowych lub w przepisach szczególnych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadku braku sprzeczności z przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione), prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości  załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy w Płońsku.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile przepis prawa tego wyraźnie nie wymaga.