Komisja Rewizyjna:

 1. Grąbczewska Renata;
 2. Łopuszyński Stanisław;
 3. Pyrzakowski Paweł;
 4. Salak Jacek – Przewodniczący Komisji;
 5. Traczyński Krzysztof.

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

 1. Krawczyk Tadeusz;
 2. Małecka Agnieszka - Przewodniczący Komisji;
 3. Pyrzakowski Paweł;
 4. Radomska Małgorzata;
 5. Wojciechowski Bogdan.

 

Komisja Rolno – Gospodarcza

 1. Gołębiowska Maria;
 2. Górski Tomasz;
 3. Konopka Paweł;
 4. Łopuszyński Stanisław - Przewodniczący Komisji;
 5. Salak Jacek.

 

Komisja Oświaty i Kultury

 1. Borowski Jerzy;
 2. Grąbczewska Renata - Przewodniczący Komisji;
 3. Kucharzak Jacek;
 4. Małecka Agnieszka;
 5. Radomska Małgorzata.

 

Komisja Planowania, Budżetu i Finansów

 1. Gołębiowska Maria;
 2. Górski Tomasz;
 3. Kędzik Włodzimierz;
 4. Krawczyk Tadeusz;
 5. Traczyński Krzysztof - Przewodniczący Komisji .