Uchwałą Nr I/3/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku do składu Komisji Rolno – Gospodarczej powołano:

 1. Gołębiowska Maria,
 2. Grąbczewska Renata – Zastępcaca Przewodniczącego Komisji,
 3. Jarosławski Marek,
 4. Krawczyk Tadeusz,
 5. Łopuszyński Stanisław – Przewodniczący Komisji,
 6. Małecka Agnieszka,
 7. Traczyński Krzysztof

 

Uchwałą Nr I/4/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku do skład Komisji Oświaty i Kultury powołano:

 1. Borowski Jerzy,
 2. Drzewaszewski Zygmunt - Zastępca Przewodniczącego Komisji ,
 3. Grąbczewska Renata,
 4. Grudny Roman,
 5. Kędzik Włodzimierz,
 6. Kowalski Wojciech – Przewodniczący Komisji,
 7. Kucharzak Jacek.

 

Uchwałą Nr I/5/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku do skład Komisji Planowania, Budżetu i Finansów powołano:

 1. Drzewaszewski Zygmunt,
 2. Gołębiowska Maria,
 3. Jarosławski Marek - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 4. Kędzik Włodzimierz,
 5. Kowalski Wojciech,
 6. Makowski Ryszard,
 7. Salak Jacek – Przewodniczący Komisji.

 

Uchwałą Nr I/6/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku do Skład Komisji Rewizyjnej powołano:

 1. Drzewaszewski Zygmunt,
 2. Grąbczewska Renata,
 3. Kowalski Wojciech,
 4. Łopuszyński Stanisław,
 5. Makowski Ryszard - Z-ca Przewodniczącego Komisji,
 6. Salak Jacek,
 7. Traczyński Krzysztof – Przewodniczący Komisji.