Urząd Gminy w Płońsku
09-100 Płońsk, ul. Pułtuska 39
tel. (23) 662-56-35, 662-56-89
fax (23) 662-24-26

 

 

SEKRETARIAT -  w. 31 

 

 SEKRETARZ - w. 38

 

SKARBNIK - w. 42