Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Płońsk

1. OSP Kownaty

2. OSP Strachowo

3. OSP Siedlin

4. OSP Krępica

5. OSP Słoszewo