Z wielką przyjemnością witam Państwa na oficjalnej stronie Urzędu Gminy w Płońsku i zapraszam do poznania naszej gminy
 
Gmina Płońsk położona jest w centralnej części Powiatu Płońskiego w północno – zachodniej części województwa mazowieckiego i otacza swoim obszarem miasto Płońsk. Gmina zajmuje powierzchnię 127,3 km2 i jest piątą co do wielkości gminą Powiatu Płońskiego. Swoim zasięgiem obejmuje 42 miejscowości,podzielone na 37 sołectw, które zamieszkuje obecnie 7610 mieszkańców.Lata 2007-2014 przyniosły wiele osiągnięć dla samorządu Gminy Płońsk, do których możemy zaliczyć, wykonane inwestycje i pozyskane dofinansowania w zakresie drogowym, oświatowym, infrastruktury kulturalno – rozrywkowej, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Nasza gmina szczyci się bogatą historią, tradycją, znacznym dorobkiem kulturalnym i gospodarczym wypracowanym przez kolejne pokolenia mieszkańców.Życzliwość, pracowitość, duży potencjał intelektualny, brak napięć i konfliktów społecznych, to atuty świadczące o tym, że Gmina Płońsk jest z całą pewnością gminą, którą warto zobaczyć i w którą warto inwestować - jest gminą z przyszłością!
 
Witamy serdecznie wszystkich gości i mieszkańców Gminy Płońsk!


fot. Archiwum Gminy Płońsk