Wykaz sołectw i sołtysów Gminy Płońsk w kadencji 2015 - 2019

 

L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa sołectwa

 

Henryka Żołądek

Arcelin

 

Barbara Misiak

Bogusławice

 

Zygmunt Drzewaszewski

Bońki

 

Tadeusz Krawczyk

Brody

 

Krzysztof Traczyński

Cempkowo

 

Tymoteusz Szcześniak

Cieciórki

 

Alicja Błaszkowska

Ćwiklinek

 

Paweł Konopka

Ćwiklin

 

Andrzej Gołębiewski

Cholewy

 

Anna Dobiasz

Dalanówek

 

Grażyna Malińska

Ilinko

 

Mariusz Wójcik

Ilino

 

Adela Makowska

Jeżewo

 

Janusz Więcław

Kluczewo

 

 Patryk Sokołowski

Kownaty

 

Tomasz Górski

Koziminy - Stachowo

 

Ewa Niewiadomska

Koziminy

 

Ewa Malinowska

Krępica

 

Stefan Grąbczewski

Lisewo

 

Barbara Cichocka

Michalinek

 

Krystyna Wojnowska

Michowo

 

Adam Oporski

Pilitowo

 

Janusz Kantorowski

Poczernin

 

 Luiza Mioduszewska

Raźniewo

 

Stanisław Łopuszyński

Siedlin

 

Jacek Kucharzak

Słoszewo

 

Wojciech Kowalski

Skarżyn

 

Stanisława Krajewska

Skrzynki

 

Ryszard Makowski

Strachowo

 

Jerzy Borowski

Strachówko

 

Bogumił Kowalski

Strubiny

 

Marek Jarosławski

Szeromin

 

Teresa Kowalska

Szerominek

 

Józef Kwiatkowski

Szpondowo

 

Barbara Jakóbiak

Szymaki

 

Roman Grudny

Woźniki

 

Marek Kowalski

Wroninko