Urząd Gminy w Płońsku informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/I/2017 Wójta Gminy Płońsk z dnia 12 stycznia 2017 r. posiada na wynajem lokale użytkowe – Świetlice Wiejskie w miejscowościach :

  • Arcelin (ok. 50 osób)
  • Cempkowo (ok. 50 – 70 osób)
  • Ćwiklin (ok. 30 osób )
  • Skarżyn (ok. 30 osób),
  • Słoszewo (ok. 50 – 70 osób)
  • Strachowo (ok. 50 – 70 osób)
  • Szeromin (ok. 30 osób)
  • Szerominek (ok. 50 – 70 osób)

        Wszystkie lokale zaopatrzone są w zaplecza kuchenne, które na wyposażeniu posiadają  lodówkę, kuchnię gazową i zastawę stołową ( sztućce, talerze, szklanki).

 

Koszty :

        Za wynajem świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe, szkolenia, spotkania na okres 3 dni ustala się następującą wysokość opłat :

- dla mieszkańców Gminy Płońsk – 250,00 zł + należny Vat, tj. 307,50 zł .

- dla mieszkańców spoza terenu Gminy Płońsk – 450,00 zł + należny Vat, tj. 553,50 zł.

- organizacje publiczne ( OSP i Stowarzyszenia ) mające siedzibę na terenie Gminy Płońsk są zwolnione z opłat .

     W okresie grzewczym tj. od 15.10 do 15.04 dodatkowa opłata w kwocie 50,00 zł za paliwo opałowe.

     Od najemcy pobierana jest kaucja zwrotna w kwocie 500,00 zł :

  • 200,00 zł przy składaniu wniosku,
  • 300,00 zł przy podpisywaniu umowy.

     Aby wynająć świetlicę należy zgłosić się do Urzędu Gminy do Wydziału Oświaty, Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu bądź skontaktować się telefonicznie pod numerem 23 662 56 35 wew. 52 .

 

Świetlica w Skarżynie

 

Świetlica w Cempkowie 

Świetlica w Szerominie

Świetlica w  Słoszewie

 Świetlica Ćwiklin 

 

Świetlica Strachowo