poniedziałek, 21 grudzień 2020 11:56

Ogłoszenie dotyczące sesji Rady Gminy Płońsk Featured

Napisano przez:
Rate this item
(0 votes)

w dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Płońsk, ul. Pułtuska 39 odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Płońsk, której porządek obejmuje:

 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłaszanie i głosowanie wniosków do porządku sesji.
 3. Zapytania i interpelacje.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Płońsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Płońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 i 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o. o na lata 2021 – 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płońsk oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płońsk na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rolno – Gospodarczej Rady Gminy Płońsk na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Płońsk na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Płońsk na rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na rok 2020.
 15. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.
Read 105 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.