Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
24°C

Deklaracja dostępności

Wstęp
Urząd Gminy w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych                          i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej . 
Data publikacji strony internetowej: 2020-09-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-29.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
•    filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, 
•    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 
•    formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych. 
•    mapy oraz geoportale są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo 
•    treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego. .

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny  przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest. Dawid Wiśniewski. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy w Płońsku mieści się przy ulicy Pułtuskiej 39. 
W skład Urzędu Gminy  w Płońsku wchodzą trzy budynki: 
–    Budynek główny- oznaczony literą A, znajdujący około 300 m  od ulicy Pułtuskiej, 
–    Budynek przy ul. Pułtuskiej  - znajdujący się po prawej stronie od budynku głównego – oznaczony litera B,
–    Budynek oznaczony literą C – znajduje się za budynkiem głównym, po lewej stronie. 
Do Urzędu można dojechać  ulicą  Żołnierzy Wyklętych. 
Budynki od ul. Żołnierzy Wyklętych to:
Budynek C, Budynek  A i Budynek B . 

Budynek główny A. 

1.    Budynek parterowy, nowoczesny   - czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowania w języku Braille’a.
2.    Do budynku głównego  prowadzą  trzy wejścia- jedno główne i dwa boczne. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. 
3.    Do wejścia głównego prowadzą schody, obok schodów zamontowana jest pochylnia oraz barierki . Wejście główne jest przystosowane  dla osób poruszających się na wózkach i osób niepełnosprawnych ruchowo . 
4.    Wszystkie główne drzwi wejściowe  otwierają się ręcznie. 
5.    Naprzeciwko wejścia głównego znajduje się tablica informacyjna z rozkładem i numeracją pomieszczeń. 
6.    Szerokie hole w budynku zapewniają swobodne przemieszczanie się. Hole mają równą powierzchnię, brak progów w drzwiach.
7.    Przy wejściu głównym po lewej stronie znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. 
8.    Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego na końcu korytarza (ostatnie drzwi po lewej stronie),,
9.    Przy budynku głównym  znajduje    się duży ogólnodostępny parking. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


Budynek B
1.     Budynek 2 kondygnacyjny, obsługa interesantów znajduje się na wysokim parterze.
2.     Do budynku prowadzą schody z jedną barierą służącą do przytrzymywania się. 
3.    Brak wind i pochylni.
4.    Drzwi otwierane ręcznie.
5.    Budynek nieprzystosowany dla osób  poruszających  się na wózkach inwalidzkich. 

Budynek C 

1.    Budynek parterowy o starej architekturze.
2.    Stanowisko  obsługi z blatem na wysokości 120 cm dostosowane są do obsługi osób w pozycji stojącej. 
3.    Wąskie drzwi nieprzystosowane dla osób będących na wózkach inwalidzkich.
   
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupPrzykładowy popup