Oto logo strony. Piękne ono jest

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Płońsk na lata 2023-2030

Ocena 0/5

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 324), uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Płońsk oraz uchwałą nr LXV/452/2023 Rady Gminy Płońsk z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/316/2022 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Płońsk na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.),

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Płońsk oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie do zapoznania się z projektem 
Strategii Rozwoju Gminy Płońsk na lata 2023-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 29 maja 2024 r. do 2 lipca 2024 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy: 

1.     przesłać na adres: Urząd Gminy w Płońsku ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk 
(o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),

2.     lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,

3.     albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oswiata@ugplonsk.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Płońsk na lata 2023-2030 odbędzie się w formule spotkania online w dniu 24 czerwca 2024 roku o godz. 14:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 20 czerwca 2024 roku klikając 
w poniższy link:

https://forms.office.com/e/vYZmjbanxx

Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

 

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności