Oto logo strony. Piękne ono jest

Ochotnicza Straż Pożarna

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Płońsk, strony internetowe oraz adresy pocztowe:

1. OSP KSRG Kownaty;

2. OSP Strachowo;

3. OSP KSRG Siedlin;

4. OSP Krępica;

5. OSP Słoszewo;

Adresy remiz strażackich z trenu gminy Płońsk:

Remiza OSP Słoszewo

Słoszewo Kolonia 14a

09-100 Płońsk

 

Remiza OSP  Strachowo

Strachowo 6a

09-100 Płońsk

 

Remiza OSP Krępica

Krępica 19a

09-131 Joniec

 

Remiza OSP KSRG  Kownaty

Kownaty 26

09-100 Płońsk

 

Remiza OSP KSRG Siedlin

Siedlin ul. Jana Pawła II 7

09-100 Płońsk