Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Urząd Gminy

Wójt Gminy

Wójt Gminy Płońsk Aleksander Jarosławski
Wójt Gminy - zdjęcie

data i miejsce urodzenia: 02.10.1958, Siedlin;

absolwent: Zespół Szkół Rolniczych w Gołotczyźnie;

zawód: technik rolnik;

rodzina: żonaty, 3 dzieci

aktualne miejsce stałego zatrudnienia: Urząd Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39 - wójt ;

typ jednostki samorządowej: gmina wiejska

adres jednostki samorządowej: Urząd Gminy w Płońsku, Pułtuska 39, 09-100 Płońsk, tel.: 236625635, fax: 236622426, e-mailugplonsk@ugplonsk.plw. 35

partia lub stowarzyszenie reprezentowane w jednostce samorządowej: Polskie Stronnictwo  Ludowe

praca w samorządzie: radny gminy Płońsk od 1984; przewodniczący Rady Gminy Płońsk od 1992; wójt gminy Płońsk od 2002;

nagrody i wyróżnieniaMedal Komisji Edukacji Narodowej 2006; Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa 2008;

przynależność do stowarzyszeń i organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna - prezes miejsko-gminnej OSP od 1992, prezes Powiatowego Zarządu ZOSPRP od 2010;

hobby : sport;

osiągnięcia w pracy samorządowej: Zakończenie drugiego etapu inwestycji pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Szerominek" koszt inwestycji prawie 600 tys. zł, w ramach zadania wyremontowano świetlicę oraz wybudowano boisko do piłki nożnej, piłki siatkowej oraz plac zabaw 2011; zakończono inwestycję pn. "Remont drogi gminnej Lisewo-Krępica o długości 3,550km" wartość inwestycji wyniosła ponad 1mln zł 2011; ukończenie remontu dróg gminnych w miejscowościach: Cieciórki, ul. Graniczna, Raźniewo-Strachówko, Skrzynki-Cholewy-Skarżyn, Michalinek-Krępica, Kownaty, wykonane zadanie wyniosło prawie 2mln zł 2011; wykonawca zakończył inwestycje pn. "Przebudowa dróg Szerominek-Kluczewo i Arcelin-Kluczewo-Siekluki o długości 7,551km" realizowana inwestycja opiewała na wartość ponad 4mln zł 2011; zakończono remont drogi gminnej w miejscowości Ćwiklin o długości 1211 mb, wartość zadania wyniosła prawie 400tys zł z czego 60tys zł pozyskano z Budżetu Województwa Mazowieckiego 2011; zakończono inwestycje pn. "Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjno-sportowych w m. Słoszewo Kolonia", koszt inwestycji ponad 1mln zł 2011; zakończenie inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Szerominek, Bońki i Skarżyn", koszt inwestycji wyniósł ponad 5mln zł, wybudowano łącznie ponad 9km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji 2011; zakończenie realizacji inwestycji pn. "Budowa kompleksu boisk w miejscowości Lisewo-Orlik 2012", wartość zadania ponad 1,5mln zł, celem realizacji projektu było zwiększenie bazy sportowej na terenie Gminy Płońsk, w ramach zadania wybudowano kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarnym oraz oświetleniem 2011; zakończono inwestycje pn. "Budowa kompleksu boisk w miejscowości Siedlin-Orlik 2012", wartość zadania ponad 1mln zł 2011; rozpoczęcie realizacji projektu "Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wsechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk-II etap" oraz realizacja I etapu projektu w ramach wykluczenia cyfrowego, łączna wartość projektów opiewa na ponad 3,5mln zł. Środki te pozyskano w ramach środków z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa. Zakupiono łącznie 320 komputerów, projektami objętych jest 170 rodzin indywidualnych orz 7 świetlic wiejskich, 3 szkoły gminne i biblioteka 2012; Marszałek województwa mazowieckiego ogłosił liderów w pozyskiwaniu środków w ramach RPO WM. Na ręce Wójta przekazano statuetkę za zajęcie przez gminę III miejsca 2012; Charytatywny Bal Ostatkowy im. Jerzego Szymczaka - dochód z balu został przekazany na szkołę rodzena przy Płońskim Szpitalu oraz na rehabilitację Sylwi Ziemkiewicz 2012; XX-lecie Gminy Płońsk oraz otwarcie obiektów sportowych Orlik w Siedlinie i Lisewie - obchody rozpoczęła uroczysta sesja Rady Gminy podczas której wręczono statuetki osobom zasłużonym dla samorządu Gminy Płońsk 2012; otwarcie świetlicy w miejscowości Słoszewo Kolonia połączone z IV Obchodami Dnia Strażaka oraz obchodami XX-lecia Gminy Płońsk 2012; zakończenie inwestycji pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Arcelin" przedmiotem inwestycji był remont drogi gminnej w miejscowości Arcelin o długości 403 mb na kwotę 165 tys zł 2012; zakończenie modernizacji Zespołu Szkół w miejscowości Lisewo, koszt realizacji wyniósł prawie 5mln zł, w ramach inwestycji wykonano rozbudowę istniejącego budynku Zespołu Szkół w Lisewie 2012; zakończenie inwestycji pon. "Remont drogi gminnej w miejscowości Bońki, ul. Bajkowa" o długości ponad 1 tys mb za kwotę ponad 800tys zł 2012; zakończenie inwestycji pn. "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Świklin" o długości 807mb za kwotę 270tys zł 2012; zakończenie inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Arcelin-Szeromin z innowacyjnych spoiw mineralnych" koszt realizacji inwestycji to prawie 60tys zł 2012; zakończenie inwestycji pn. "Budowaa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk-III etap" koszt inwestycji ponad 2mln zł,projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedmiotem projektu jest budowa 139 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach w których niemożliwe jest doprowadzenie kolektora ściekowego 2012; 2013 obchody 93 rocznicy Bitwy Arcelińskiej z roku 1920, pierwsze obchody 91 rocznicy "Szarży Arcelińskiej z 1920 roku" odbyły się w 2011; VIII Płońskie Gminne Dożynki 2013; odbiór I etapu inwestycji pn. "Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cempkowo" wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1,4mln zł, na którą pozyskano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 500tys zł 2013;